SRI Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Strategické riadenie IS, KOMBI
 1. Písomná skúška (50 bodov) z troch otázok štátnicového predmetu RPP,
  • Vypracované od S.Straňáka (odporúčam) sú v :
   • PREDMETY/DBB2/111015 1.Stretnutie/110513 BIVS MURIN STATNICE/ súbor statnice-2011-itam.rar a tam súbor RPP_od_slava_stranaka.zip
  • Od V. Murína :
   • Okruhy na ŠZS na AR1011 sú na HDD : \PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\110513 BIVS MURIN STATNICE\
   • Vypracované okruhy V.MURIN a S.STRAŇÁK : ..\PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\
   • súbor sa volá „110520 Statnicove_Okruhy_ITAM_MURIN.rar“
 2. Seminárna práca II. (50 bodov) vypracovanie seminárnej práce t.j. teoretická časť DP  s príslušenstvom v rozsahu 30-35 strán  (zaslať emailom,  predmet SRI_Priezvisko_Meno, seminárna práca v prílohe zip s názvom  SRI_Priezvisko_Meno.zip). Termín  :  31. január 2012  , ide aj o podmienku na získanie zápočtu z predmetu SDP1 – ten však podpisuje vedúci práce

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.