E201IPM2 Zadanie seminárnych prác

26 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov - (Komentáre vypnuté na E201IPM2 Zadanie seminárnych prác)

1.časť – Štruktúrovaný dokument vypracovaný vo Word 2007 (2010) (*.docx) podľa novej smernice UMB pre  záverečné práce – je TU (piataci teoretická časť diplomovej práce, štvrtáci ich Bc práca). Vypracovaný dokument musí obsahovať : štruktúru dokumentu, automaticky generovaný obsah, predné strany DP či BC, citácie literatúry a bibliografie urobené vo Word 2007 (2010), viacúrovňové číslovanie, automatické číslovanie obrázkov a tabuliek.  A musí tam byť jedna strana A4 na „kant“ (napríkald s obrázkom, ostatné môžu byť „normálne“.  doplnenie zadania : text musí obsahovať aj spracované odkazy a bibliografiu vytvorenú vo  Word 2007.

E201IPM2 Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov - (Komentáre vypnuté na E201IPM2 Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)

PODMIENKY  ZÍSKANIA KREDITU:  

1.  Účasť na seminároch je povinná. Ospravedlňuje sa z neúčasti na seminári dopredu – kontakt viď posledný bod.

2.Témy seminárnych prác a podklady k nim.

Študent vypracuje seminárnu prácu zloženú z viacerých častí (všetko bude v jednom ZIP-e s predmetom IPM_PriezviskoStudenta_MenoStudenta,): viď Zadanie seminárnych prác

1.časť – Štruktúrovaný dokument vypracovaný vo Word 2007 (*.docx) podľa novej smernice UMB pre  záverečné práce – je TU (piataci teoretická časť diplomovej práce, štvrtáci ich Bc práca). Vypracovaný dokument musí obsahovať : štruktúru dokumentu, automaticky generovaný obsah, predné strany DP či BC, citácie literatúry a bibliografie urobené vo Word 2007, viacúrovňové číslovanie, automatické číslovanie obrázkov a tabuliek.  A musí tam byť jedna strana A4 na „kant“ (napríkald s obrázkom, ostatné môžu byť „normálne“.  doplnenie zadania : text musí obsahovať aj spracované odkazy a bibliografiu vytvorenú vo  Word 2007.

Toto zatiaľ nie – uvidíme kam sa dostaneme :-):

2. časť – technický dokument vytvorený v programe VISIO 2007 (*.vsd)  s témou pôdorys a zariadenie mojej snovej  miestnosti : obývačka, detská izba, pracovňa, kúpeľňa, (WC nie -tam je málo roboty, je to malé)

3. časť – dokument v programe EXCEL 2007 (*.xlsx) – kontigenčná tabuľka analyzujúca hepatitídu  typu A v SK

3.Seminárne práce. Termín : koniec semestra – obdobie na plnenie študijných povinností Tlačená forma seminárnej práce nie je potrebná. Učiteľom sa archivujú elektronické formy seminárnych prác. Elektronická forma seminárnych prác bude k dispozícii všetkým na web stránke doc. Pančíka (www.drpancik.sk). Elektronickú formu seminárnej práce (dokumenty word .docx (Word 2007), súbor .vsd (VISIO 2007), súbor Excel 2007 (.xlsx)) pošle študent ako jeden zazipovaný súbor v prílohe emailu doc. Pančíkovi najneskôr do polnoci predchádzajúceho dňa, kedy sa koná seminár. Adresa emailu je juraj.pancik@umb.sk , predmet emailu je  IPM_PriezviskoStudenta_MenoStudenta, názov zazipovaného súboru je IPM2_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.zip . Doc. Pančík operatívne zavesí seminárnu prácu na svoj web www.drpancik.sk.
4.Hodnotenie seminárnej práce. Hodnotí sa seminárna práca (formálna a obsahová stránka), hodnotí sa splnenie dohodnutého termínu odovzdania seminárnej práce.

 

 

6. Kontakt.Všetky potrebné informácie sú na tránke www.drpancik.sk . Všetky potrebné operatívne informácie (aj ospravedlnenky) poskytne aj cez email  juraj.pancik@umb.sk  s predmetom emailu :  IPM2_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.

7. Iné. Je zakázané počas výkladu vyučujúceho, prezentácie seminárnych prác či následnej diskusie na učebni používať akékoľvek počítače (školské či svoje notebooky) na iný účel ako je dané obsahom a zmyslom výučby. Vyučujúci však na požiadanie vytvorí časový priestor pre prezretie pošty či vybavenie súrnych záležitostí na Internete.
Študijné povinnosti a ich hodnotenie

Študijná povinnosť Termín vykonania Body
dochádzka/seminárna práca 20/80
Spolu 100

E201IPM2 Plán seminárov a Denník

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov - (Komentáre vypnuté na E201IPM2 Plán seminárov a Denník)

SEM13 12.12.2011:

 • seminár sa neuskutoční , individuálne konzultácie v čase 12,00-14,30

SEM12 5.12.2011 :

 • EXCEL :  ako vyzerá programovanie v jazyku VBA a diplomovka P.Kuceja o reštrukturalizácii lízingových splátok (automatizácia v Office Excel = skrátenie vybavenia klienta o 50 minút , počet klientov bol viac ako 3500 – aj na to je dobré VBA )

SEM11 28.11.2011 :

 • EXCEL :  makrá, programovanie makier  a na čo je to dobré ?

SEM10 21.11.2011:

 • samostatná práca na riešení úloh – zospovedali sme si otázku či dokážeme urobiť seminárnu prácu. Hodnoteie A dostanú tí čo vymyslia nejaký dotaz v Accesse a hodnotenei B čo ho preberú zo vzorových seminárnych prác  

SEM9 14.11.2011: 

 • Microsoft  Querry v Exceli a práca s ním
 • Načítanie údajov z Accessu do Excelu pomocu dotazu vytvorenom v MS uerry

SEM8 7.11.2011: 

 • pokračovanie:  kontigenčné tabuľky
 • načítanie údajov do Ecelu z externého textového súboru
 • vytvorenie zdroja údajov z databáze Access

SEM7 31.10.2011:

 • rektorské voľno

SEM6 25.10.2011:

 • práca s MS SQL Serverom, spúšťanie views, vytvorenie dátového zdroja   
 • kontigenčné tabuľky v EXCEL-i (analýza získaných údajov z MS SQl servera a analýza hepatitídy – manažérska otázka, kto je špinavší ? dievčatá alebo chlapci ? )

SEM5 18.10.2011:  

 • nešli všetky počítače
 • ukážky práce s relačnou databázou (použili sme ACCESS a vzorovú databázu Northwind , viď. literatúra), čo je databáza je v kap.1, Oppel a čo je relačná databáza je v kap.2 Oppel
 • robili sme formulárové dotazy podľa knihy OPPEL, kap.3. Záverom sme vytvorili agregovaný sumár objednávok z jednotlivých krajín
 • domáca úloha : odskúšať si tvorbu dotazov z access databáze podľa kap.3 Oppel doma

SEM4 11.10.2011:

 • ako to je s ukladaním bibliograf zdrojov na PC a v dokumente
 • automatické číslovanie obrázkov a ich správny popis
 • automatické číslovanie zoznamu obrázkov
 • stránka s aplikáciami na USB kľúč http://portableapps.com/
 • práca s IRFANVIEW (program na prezeranie obrázkov a manipuláciu s nimi)a jeho inštalácia na USB kľúč

SEM3 3.10.2011:

 • AGENDA : Nedostal som ospravedlnenie od niektorých chýbajúcich kolegov – semináre sú povinné a povolené sú dve ospravedlnené absencie
 • AGENDA : reklamovali sme chybne nainštalovaný WORD2010 (nefunguje štýl bibliografií ISO690) a chýbajúci program  Visio
 • vytvorenie plain textu so štruktúrou obsahu  a jeho prenos do Wordu 2010
 • vytvorenie šablóny vo Word 2010
 • automatické generovanie obsahu vo Word 2010
 • vytvorenie bibliografického odkazu vo Word 2010 (pracujeme s prenosom bibliografickych uúdajov z DP KULAVJAK)
 • vytvorenie automatického zoznamu literatúry
 • pokračovanie vo vytváraní bibliograf odkazov na citácie a parafrázy
 • bibliograf odkazy z internetovských zdrojov
 • ako to je s ukladaním bibliograf zdrojov na PC a v dokumente
 • automatické číslovanie obrázkov a ich správny popis
 • automatické číslovanie zoznamu obrázkov
 • práca s IRFANVIEW a jeho inštalácia na USB kľúč

SEM2  :

 • zaslanie kontaktných emailov – vysvetlenie princípu práce webemailu MS Exange
 • osobný blogovací redakčný systém WordPress a práca s ním
 • vytvorenie textového súboru (plain text), vysvetlenie rozdielu medzi binárnymi a textovými súbormi, práca v editore a vo „viewri“ Total Commander-u,
 • vysvetlenie významu štandardizácie pre spoločnosť, štandardizácia v informatizácii  typu súborov pre verejnú správu : http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s , zvlášť dokument http://www.informatizacia.sk/ext_dok-vynos_a_prilohy_2010-312/7431c
 • oboznámenie sa s existenciou normy pre záverečné práce na UMB
 • vytvorenie plain textu so štruktúrou obsahu  a jeho prenos do Wordu 2010
 • vytvorenie šablóny vo Word 2010

E201IPM2 Aktuálne

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov - (Komentáre vypnuté na E201IPM2 Aktuálne)

SEM3 3.10.2011:

 • Nedostal som ospravedlnenie od niektorých chýbajúcich kolegov – semináre sú povinné a povolené sú dve ospravedlnené absencie

SEM1 Prosím všetci mi pošlite email s predmetom IPM2_Priezvisko_Meno (bez diakritiky)– získam tak Vaše email adresy

Semináre budú na učebni U6

E201IPM1 Plán seminárov a Denník

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov - (Komentáre vypnuté na E201IPM1 Plán seminárov a Denník)

 

SEM13 12.12.2011:

 • seminár sa neuskutoční , individuálne konzultácie v čase 12,00-14,30

SEM12 5.12.2011 :

 • EXCEL :  ako vyzerá programovanie v jazyku VBA a diplomovka P.Kuceja o reštrukturalizácii lízingových splátok (automatizácia v Office Excel = skrátenie vybavenia klienta o 50 minút , počet klientov bol viac ako 3500 – aj na to je dobré VBA )

SEM11 28.11.2011 :

 • EXCEL :  makrá, programovanie makier  a na čo je to dobré ?

SEM10 21.11.2011:

 • samostatná práca na riešení úloh – zospovedali sme si otázku či dokážeme urobiť seminárnu prácu. Hodnoteie A dostanú tí čo vymyslia nejaký dotaz v Accesse a hodnotenei B čo ho preberú zo vzorových seminárnych prác  

SEM9 14.11.2011:  

 • Microsoft  Querry v Exceli a práca s ním
 • Načítanie údajov z Accessu do Excelu pomocu dotazu vytvorenom v MS uerry

SEM8 7.11.2011: 

 • pokračovanie:  kontigenčné tabuľky
 • načítanie údajov do Ecelu z externého textového súboru
 • vytvorenie zdroja údajov z databáze Access

SEM7 31.10.2011:

 • rektorské voľno

SEM6 25.10.2011:

 • práca s MS SQL Serverom, spúšťanie views, vytvorenie dátového zdroja   
 • kontigenčné tabuľky v EXCEL-i (analýza získaných údajov z MS SQl servera a analýza hepatitídy – manažérska otázka, kto je špinavší ? dievčatá alebo chlapci ? )

SEM5 18.10.2011:  

 • nešli všetky počítače
 • ukážky práce s relačnou databázou (použili sme ACCESS a vzorovú databázu Northwind , viď. literatúra), čo je databáza je v kap.1, Oppel a čo je relačná databáza je v kap.2 Oppel
 • robili sme formulárové dotazy podľa knihy OPPEL, kap.3. Záverom sme vytvorili agregovaný sumár objednávok z jednotlivých krajín
 •  domáca úloha : odskúšať si tvorbu dotazov z access databáze podľa kap.3 Oppel doma

SEM4 11.10.2011:

 • ako to je s ukladaním bibliograf zdrojov na PC a v dokumente
 • automatické číslovanie obrázkov a ich správny popis
 • automatické číslovanie zoznamu obrázkov
 • stránka s aplikáciami na USB kľúč http://portableapps.com/
 • práca s IRFANVIEW (program na prezeranie obrázkov a manipuláciu s nimi)a jeho inštalácia na USB kľúč

SEM3 3.10.2011:

 • AGENDA : Nedostal som ospravedlnenie od niektorých chýbajúcich kolegov – semináre sú povinné a povolené sú dve ospravedlnené absencie
 • AGENDA : reklamovali sme chybne nainštalovaný WORD2010 (nefunguje štýl bibliografií ISO690) a chýbajúci program  Visio
 • vytvorenie plain textu so štruktúrou obsahu  a jeho prenos do Wordu 2010
 • vytvorenie šablóny vo Word 2010
 • automatické generovanie obsahu vo Word 2010
 • vytvorenie bibliografického odkazu vo Word 2010 (pracujeme s prenosom bibliografickych uúdajov z DP KULAVJAK)
 • vytvorenie automatického zoznamu literatúry
 • pokračovanie vo vytváraní bibliograf odkazov na citácie a parafrázy
 • bibliograf odkazy z internetovských zdrojov

SEM2  :

 • zaslanie kontaktných emailov – vysvetlenie princípu práce webemailu MS Exange
 • osobný blogovací redakčný systém WordPress a práca s ním
 • vytvorenie textového súboru (plain text), vysvetlenie rozdielu medzi binárnymi a textovými súbormi, práca v editore a vo „viewri“ Total Commander-u,
 • vysvetlenie významu štandardizácie pre spoločnosť, štandardizácia v informatizácii  typu súborov pre verejnú správu : http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s , zvlášť dokument http://www.informatizacia.sk/ext_dok-vynos_a_prilohy_2010-312/7431c
 • oboznámenie sa s existenciou normy pre záverečné práce na UMB

 

E201IPM1 Zadanie seminárnych prác

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov - (Komentáre vypnuté na E201IPM1 Zadanie seminárnych prác)

1.časť – Štruktúrovaný dokument vypracovaný vo Word 2007 (2010) (*.docx) podľa novej smernice UMB pre  záverečné práce – je TU (piataci teoretická časť diplomovej práce, štvrtáci ich Bc práca). Vypracovaný dokument musí obsahovať : štruktúru dokumentu, automaticky generovaný obsah, predné strany DP či BC, citácie literatúry a bibliografie urobené vo Word 2007 (2010), viacúrovňové číslovanie, automatické číslovanie obrázkov a tabuliek.  A musí tam byť jedna strana A4 na „kant“ (napríkald s obrázkom, ostatné môžu byť „normálne“.  doplnenie zadania : text musí obsahovať aj spracované odkazy a bibliografiu vytvorenú vo  Word 2007.