E201IPM2 Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

25 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Informatika pre manažérov

PODMIENKY  ZÍSKANIA KREDITU:  

1.  Účasť na seminároch je povinná. Ospravedlňuje sa z neúčasti na seminári dopredu – kontakt viď posledný bod.

2.Témy seminárnych prác a podklady k nim.

Študent vypracuje seminárnu prácu zloženú z viacerých častí (všetko bude v jednom ZIP-e s predmetom IPM_PriezviskoStudenta_MenoStudenta,): viď Zadanie seminárnych prác

1.časť – Štruktúrovaný dokument vypracovaný vo Word 2007 (*.docx) podľa novej smernice UMB pre  záverečné práce – je TU (piataci teoretická časť diplomovej práce, štvrtáci ich Bc práca). Vypracovaný dokument musí obsahovať : štruktúru dokumentu, automaticky generovaný obsah, predné strany DP či BC, citácie literatúry a bibliografie urobené vo Word 2007, viacúrovňové číslovanie, automatické číslovanie obrázkov a tabuliek.  A musí tam byť jedna strana A4 na „kant“ (napríkald s obrázkom, ostatné môžu byť „normálne“.  doplnenie zadania : text musí obsahovať aj spracované odkazy a bibliografiu vytvorenú vo  Word 2007.

Toto zatiaľ nie – uvidíme kam sa dostaneme :-):

2. časť – technický dokument vytvorený v programe VISIO 2007 (*.vsd)  s témou pôdorys a zariadenie mojej snovej  miestnosti : obývačka, detská izba, pracovňa, kúpeľňa, (WC nie -tam je málo roboty, je to malé)

3. časť – dokument v programe EXCEL 2007 (*.xlsx) – kontigenčná tabuľka analyzujúca hepatitídu  typu A v SK

3.Seminárne práce. Termín : koniec semestra – obdobie na plnenie študijných povinností Tlačená forma seminárnej práce nie je potrebná. Učiteľom sa archivujú elektronické formy seminárnych prác. Elektronická forma seminárnych prác bude k dispozícii všetkým na web stránke doc. Pančíka (www.drpancik.sk). Elektronickú formu seminárnej práce (dokumenty word .docx (Word 2007), súbor .vsd (VISIO 2007), súbor Excel 2007 (.xlsx)) pošle študent ako jeden zazipovaný súbor v prílohe emailu doc. Pančíkovi najneskôr do polnoci predchádzajúceho dňa, kedy sa koná seminár. Adresa emailu je juraj.pancik@umb.sk , predmet emailu je  IPM_PriezviskoStudenta_MenoStudenta, názov zazipovaného súboru je IPM2_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.zip . Doc. Pančík operatívne zavesí seminárnu prácu na svoj web www.drpancik.sk.
4.Hodnotenie seminárnej práce. Hodnotí sa seminárna práca (formálna a obsahová stránka), hodnotí sa splnenie dohodnutého termínu odovzdania seminárnej práce.

 

 

6. Kontakt.Všetky potrebné informácie sú na tránke www.drpancik.sk . Všetky potrebné operatívne informácie (aj ospravedlnenky) poskytne aj cez email  juraj.pancik@umb.sk  s predmetom emailu :  IPM2_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.

7. Iné. Je zakázané počas výkladu vyučujúceho, prezentácie seminárnych prác či následnej diskusie na učebni používať akékoľvek počítače (školské či svoje notebooky) na iný účel ako je dané obsahom a zmyslom výučby. Vyučujúci však na požiadanie vytvorí časový priestor pre prezretie pošty či vybavenie súrnych záležitostí na Internete.
Študijné povinnosti a ich hodnotenie

Študijná povinnosť Termín vykonania Body
dochádzka/seminárna práca 20/80
Spolu 100

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.