DP TAKÁČ Určenie presnosti výpočtu krútiaceho momentu elektrickej pohonnej jednotky automobilu

*********************************************************

29.7.2022 Záznam z 1. konzultácie Navrh obsahu DP

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. Ulohy JuPa:
— analyza zdrojov k teme „Vehicle Torque 3“, napriklad knihy (dokoncit [3],[5]), interne zdroje [6] a dalsie interne zdroje (HDD JuPa, Windchill), tema torque accuracy & functional safety [7][8]
— zpristupnit adresar s vybranymi knihami a zdrojmi na Google Drive
— JuPa pomoze vytvorit kapitolu 1.4 – prejdeme spominane zdroje [11][12]

2. Ulohy Brano:
— vytvorit vo WORD-e obsah a rozsah DP podla [PRILOHY]
— zacat naplnat teoriu v DP

UDALOSTI OD POSLEDNEJ KONZULTACIE 26.7.2022 :
— navrh temy DP TAKAC a ciastkovych cielov DP [1] –> zaslanie navrhu doc. MAKYSOVI a dr.VAVRUSOVI
— stretnutie s Jurajom M. –> analyza zadania poziadavok vyvoja SW pre „Torque accuracy estimation“ [2]
— analyza knih s cielom vytypovat zdroje pre temu „Vehicle Torque 3“ : Vehicle Torque Power 3 (TORQUE GENERATION -> TORQUE ESTIMATION -> TORQUE ACCURACY)[3]
— ziskanie clankov (Brano) uvedenych na harku „Zdroje“ v EXCEL [2]
— komunikacia k teme torque accuracy & functional safety [7][8]

PLNENIE ULOH:

AGENDA:
1. JuPa viedol na UNIZA viacero prac (AR2019/20)
2. Prechadzame strukturu DP BENUSKOVA [10]
ODBORNA AGENDA :
1. Vytvorili sme obsah [PRILOHY]
2. Hovorime preco je pre automobilku dolezite vediet aky je torque accuracy [11][12]. JuPa pomoze vytvorit kapitolu 1.4 – prejdeme spominane zdroje [11][12]

ZDROJE:
[1]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\AGENDA\220725 Zoznam DP_EP_22-23 Doc.MAKYS UNIZA SCHAEFFLER ver.C.xlsx
[2]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\AGENDA\2021-03-31_SAG_TorqueAccuracy_InfluenceAnalysis_V22.xlsm
[3]…\__STUDY_DOBRE_KNIHY\KNIHY_AUTOTRONIKA_Addendum\KEY WORD Hybrid\
[4]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220728_Resers_zdrojov_Torque_Analysis_by_Brano_TAKAC\
[5]…\__STUDY_DOBRE_KNIHY\KNIHY_AUTOTRONIKA_Addendum\KEY WORD Vehicles\
[6]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\
[7]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\AGENDA\220725 email me to ALL torque accuracy & functional safety.pdf
[8]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\AGENDA\MHEV_Torque_estimation_accuracy.pdf
[9] http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2020/zaverecne-prace-uniza-ar-2019-2020/
[10] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220728 DP BENSUKOVA\DP_Beňušková_verzia_10.5..docx
[11] c:\Users\pancijra\Downloads\___WORK_DIRS_2022\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\MHEV_Torque_estimation_accuracy.pptx
[12] c:\Users\pancijra\Downloads\___WORK_DIRS_2022\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\20210121_Fusaf_function_and_FSR_summary.pdf

PRILOHY:

Zadanie diplomovej prace: 

Určenie presnosti výpočtu krútiaceho momentu elektrickej pohonnej jednotky automobilu

Determination of the accuracy of the torque calculation of the electric drive unit of a car.

Hlavným cieľom práce je návrh a realizácia modelu určenia presnosti výpočtu krútiaceho momentu pohonnej jednotky elektrického pohonu automobilu

1. Vymedzenie základných pojmov v predmetnej oblasti (elektrifikované pohony automobilov, metódy a presnosť určenia krútiaceho momentu v elektrických pohonoch automobilov )
2. Analýza citlivosti (Sensitivity Analysis) určenia presnosti výpočtu krútiaceho momentu pohonnej jednotky založená na vstupných parametroch
3. Návrh a realizácia modelu na báze platformy MATLAB pre určenie presnosti výpočtu krútiaceho momentu pohonnej jednotky

 

Navrh obsahu :

Úvod
1. Vymedzenie základných pojmov v predmetnej oblasti (10-20 strán)
1.1 Krútiaci moment v elektrických pohonoch
1.2 Elektrifikované pohony automobilov
1.3 Metódy určenia krútiaceho momentu
1.3.1 Metódy určenia krútiaceho momentu v elektrických strojoch
— aj popis estimátorov KEEP UNIZA
1.3.2 Metódy určenia krútiaceho momentu v elektrických pohonoch automobilov
1.4 Presnosť určenia krútiaceho momentu v elektrických pohonoch automobilov z pohľadu funkčnej bezpečnosti (JuPa)
1.5 Výsledky rešerše dostupnej literatúry

2. Návrh a realizácia modelu na báze platformy MATLAB pre určenie presnosti výpočtu krútiaceho momentu pohonnej jednotky
2.1 Návrh modelu a použité algoritmy
2.2 Realizácia modelu
2.3 Dosiahnuté výsledky
2.4 Diskusia k návrhu modelu a dosiahnutým výsledkom

3. Analýza citlivosti (Sensitivity Analysis) určenia presnosti výpočtu krútiaceho momentu pohonnej jednotky založená na vstupných parametroch
— analýzu modelu presnoti Torque Analysis na vstupné parametre
Záver
Zoznam použitej literatúry
Zoznam tlačených príloh
Zoznam elektronických príloh