PhD BENUSKOVA Vybrané metódy analýzy vo vývoji mechatronických systémov

*********************************************************

19.9.2022  Záznam z 1. konzultácie

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. termin 19.10.2022 o 11,00
2. Navrhnut prinosy prispevku pre APPLIED ELECTRONICS 2023

UDALOSTI OD POSLEDNEJ KONZULTACIE :

PLNENIE ULOH:
1.  —

AGENDA:
1. ISP bol schvaleny;  SCOPUS, WOS publikacia min.1x rocne
2. Tema PhD je v AIS STU-vid [PRILOHA]:   emailom sme ju konzultovali s pani prof. ROSINOVOU 13.6.2022
3. Michaela je v time Marcus DIETRICH / Alex LAZO ma na starosti simualcie –> prebiehaju skolenia
4. Jupa si pyta skoliace materiay napriklad „sensor less with ASIL“ – pomoze to pri formulovani tem pre publikacie a vyskum

ODBORNA AGENDA :
1. KICKOFF WORK: vyberame konferenciu APPLIED ELECTRONICS 2023 v Plzni [1], konferencia je IEEE, bude v SCOPUS, deadline 15.3. 2023 (max. April 24. 2023) with one conference topics from more „Automotive electronics, issues of safety“, tema bude z oblasti DP BENUSKOVA.
2. KICKOFF WORK: konferencia doktorandov FEI STU ELITECH 2023 Maj,

ZDROJE:
[1]https://www.appel.zcu.cz/

PRILOHY:
Téma PhD prace : „Vybrané metódy analýzy vo vývoji  mechatronických systémov pri tvorbe ich bezpečnostného konceptu „

Abstrakt:
Práca sa zaoberá kvalitatívnymi a kvantitatívnymi analytickými metódami používanými pri vývoji automobilových komponentov a aj celých systémov ( t.j. vozidiel).
V tejto oblasti priemyslu ide o metódy analýzy (napr. FMEA, FTA, FMEDA, …), ktorých závery sa  vzájomne dopĺňajú a  umožnia vytvoriť tzv. bezpečnostný koncept mechatronického systému.
Tento koncept je základom pre riadenie vývoja takého mechatronického systému (alebo jeho časti, t.j. podsystému), ktorý v konečnom dôsledku minimalizuje riziko jeho  používania používateľom.
Prínosom práce bude optimalizácia analytických metód na elektrické a hybridné vozidlá a ich komponenty v zmysle prudkého nárastu podielu softvéru a elektroniky v moderných  mechatronických systémoch.
Prínosom práce  bude aj využitie spomenutých analytických  metód v zmysle dnes už širokého použitia modelovacích a simulačných metód v návrhu a testovaní elektrických vozidiel.
Práca previaže uvedené analytické metódy a ich implementáciu vo vývoji systémov s existujúcim štandardami (napríklad  ISO 26262:2018, Automotive SPICE, ….) bez ktorých implementácie nie je možné vyvinúť a vyrobiť žiaden automobilový komponenet či systém.