Správa a řízení informačních systémů LÉTO 2018

Správa a řízení informačních systémů B101SRI 2/1 z,Zk || 20/4 z,Zk, 5 kreditů

 • 6. Sobota 21.4.2018 8:00-11:15 B101SRI/31 NAR305,CV cviceni
 • Skúška z predmetu B101SRIS – písomná skúška (otvorené otázky-otvorené odpovede)
 • Zápočet z predmetu B101SRIS – odovzdanie seminárnej práce

 

 • 5. Patek 20.4.2018 16:45-20:00 B101SRI/21 NAR305,P přednáška

 

 • 4. Sobota 14.4.2018 15:45-19:15 B101SRI/21 NAR305,P přednáška

 

 • 3. Sobota 7.4.2018 15:45-19:15 B101SRI/21 NAR305,P přednáška

 

 • 2. Sobota 24.3.2018 15:45-19:15 B101SRI/21 NAR305,P přednáška
 • – pridelili sme temu semiarnej prace Valerii
 • – zistili sme, ze mnoho tem z otazok na SZS  sa da najst aj pomocou Googl-a
 • – treba uviest aj zdroje odkial ste cerpali pri priprave pripravy – t.j. kt. konkretne prednaska doc. Svatej alebo zdroj na internete. Google vyhlada vacsinu pojmov z otazok na SZS  v cestine (vid. temu Valerija Pechenkina)
 • – menovite rozdelenie tem na semestralni praci  je uvedeno nize na konci teto stranky v casti D.
 • – presli sme knihy v repozitari VRANA-RICHTA [1], POUR 2009 [2] a tam kapitol 11 vyvoj aplikacii podnikovej informatiky [3]
 • [1] ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\SKEN VRANA 2005 Zasady  a postupy zavadeni IS\PDF\
 • [2] ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\
 • [3] ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\POUR_2009_KAP.11.PDF
 • 1. Sobota 3.3.2018 12:15-15:45 B101SRI/21 NAR305,P přednáška
 • – presli sme si prednasky doc.Svata [1] a to 1-5 prednasku
 • – dohodli sme termin skusky na 21.4.2018 – pozor musi sa odovzdat aj semestralka do tohoto casu
 • – k prednaske 5 (ITIL) mame vyborny material v CZ citovany aj v prednaske ako zdrojovy [2] – je v adresari z Leto 2017
 • [1] ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2018\B101SRIS Sprava a rizeni IS LETO 2018\MATERIALY Doc. SVATA III-6 Správa a řízení IS\
 • [2]..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\110310 Prehlad ITIL\110310 Prehlad ITIL\
 •     ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2018\B101SRIS Sprava a rizeni IS LETO 2018\110310 Prehlad ITIL\

 

A. HODNOTENIE  PREDMETU :  

Metody hodnocení (viz. sylabus předmetu v IS BIVŠ) :  

 • Aktivita na přednáškách a seminářích max.10 %
 • Vypracování semestrální práce (zápočet) max.40 %
 • Absolvování závěrečného testu (zkouška)max.50 %

Hodnocení předmětu na základe součtu dílčích hodnocení:

 • 1.”výborně”………….(90 – 100 %)
 • 2 “velmi dobře“………(75 – 89 %)
 • 3 “dobře”………………(60 – 74 %)
 • 4 “nedostatečně”……..(0 – 59 %)

Poznámky k hodnocení předmětu:

 • - viď. formulář D – Charakteristika studijního předmětu
 • - obsah seminářů je uveden v osnově předmětu
 • - semestrální práce se zadá průběžně na základe zaujmu studenta,
 • - termín odevzdání semestrální práce je datum hodnocení předmětu,
 • - způsob odevzdání je elektronické a samotné odevzdání semestrální práce je podmínkou udělení zápočtu

B. POVINNOSTI ŠTUDENTA :  

B1. časť povinností študenta – semestrálna práca

 •  vypracovať  semestrálnu prácu vo WORD-e
 • ZADANÍ TÉMY SEMESTRÁLNEJ PRÁCE : 
  • vypracovani odpovedi na otevrene otazky na SZS
 • POZNÁMKY : 
  • treba uviest aj zdroje odkial ste cerpali pri priprave pripravy – t.j. kt. konkretne prednaska doc. Svatej alebo zdroj na internete. Google vyhlada vacsinu pojmov z otazok na SZS  v cestine (vid. temu Valerija Pechenkina)
  • menovite rozdelenie tem na semestralni praci  je uvedeno nize na konci teto stranky v casti D.
  • forma vypracovanych otazek je podla vzoru vypracovanych otazek z Auditu IS vid [1]
  • [1]..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Materialy_core\Statnice Leto 2017\Okruhy_Audit_MIPS\Otazky_k_predmetu_Rizeni_kvality#MS20170124.docx
  • ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2018\B101SRIS Sprava a rizeni IS LETO 2018\Okruhy_Audit_MIPS\Otazky_k_predmetu_Rizeni_kvality#MS20170124.docx
 • HODNOTENIE :
  • spravnost a uplnost vypracovani – kazda podotazka musi byt vypracovana zvlast — material bude sluzit studentom na pripravu na SZS
 • DORUČENÍ :  
  • elektronicky emailem na adresu juraj.pancik@bivs.cz s předmetem SRIS_ Prijimeni_Jmeno, s přílohou  SRIS_ Prijimeni_Jmeno.zip (.rar)
 • TERMÍN :
  • Seminárna práca sa zašle pred termínom skúšky

B2. časť povinností  študenta -písemka   

 • Písemka s otevřenými  otázkami a otevřenými odpovědmi 
  • otázky budou vybrány  z otevřených otázek na SZS
 • TERMÍN ZKOUŠKY :
  • predtermín :  Sobota 21.4.2018 8:00-11:15  NAR305,
 • KOMENTÁR :  
  • Pred skúškou treba odovzdať  semestrálnu prácu elektronickou formou tak, ako je uvedené v popise vyššie
  •   

C. HLAVNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE :  

 • REPOZITÁR je hlavný adresár na USB : ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2018\B101SRIS Sprava a rizeni IS LETO 2018\

 

D. Menovite rozdeleni tem na vypracovani semestralni prace z predmetu B101SRIS

ŘÍZENÍ IS

Finanční aspekty řízení IS/IT (Miroslav KRBEC)

Jaké jsou možnosti alokace nákladů na IT? Jaký statut může mít útvar IT z pohledu finančního

řízení. Jaké druhy služeb je vhodné rozlišovat z pohledu finančního řízení? Jaké části má

rozpočet IT, uveďte příklady nákladů. Uveďte příklady metrik hodnoty IT v organizacích.

Vysvětlete principy TCO.

ITIL (Marcel VÁCLAV)

Popište vývoj ITIL, jeho základní východiska, pojmy a koncepci jeho poslední verze. Popište

stručně obsah jednotlivých knih a uveďte příklady procesů, které jsou jejich obsahem. Porovnejte

ITIL a COBIT.

Modelování business procesů (Vladimír KLIMEŠ)

Popište vývoj modelování business procesů, jeho vazby na podnikové informační systémy. Jaké

jsou nejčastější nástroje pro modelování a procesů? Popište jejich principy. Jaké jsou úrovně

procesních modelů? Zvolte si konkrétní organizaci a na jejím příkladu uveďte příklady pro

každou úroveň procesních modelů.

Organizování IS/IT (Martin MAREK)

Uveďte příklady obecných organizačních modelů. Popište typické role pro hierarchickou

organizaci řízení IT ve velkých organizacích. Popište varianty maticově orientovaných struktur v

IT. Jakým způsobem lze realizovat centralizaci v IT? Uveďte příklady útvarových (IT)

organizačních struktur a popište hlavní role.

Plánování IS/IT (Petr JIRÁK)

Vysvětlete jednotlivé úrovně plánování (klasický, Cobit 4.1., Cobit 5). Diskutujte různé pohledy

na plánování IS/IT. Co by mělo být obsahem strategického, taktického a operativního plánování?

Popište postup plánování jednotlivých projektů podporovaný automatizovanými nástroji (např.

MS project). Popište nástroj BSC.

Právní aspekty (ochrana SW) (Miroslav KRBEC)

Vyjmenujte nástroje právní ochrany SW a popište jejich základní principy. Vyjmenujte a popište

typy SW licencí. Jaké hlavní aspekty má řešit licenční smlouva? Jaká je situace v ochraně SW

v zemích EU a USA? Popište cíle, nástroje a lídry v oblasti software označovaného jako SAM.

Právní aspekty (smlouvy) (Valerija Pechenkina)

Popište druhy smluv z různých aspektů (aspekt právní formy, druhu ceny, předmětu). Jaké druhy

smluv připadají v úvahu při implementaci ERP systému? Diskutujte jejich obsah. Diskutujte

obsah smluv SLA. Popište specifická rizika smluv na dodávku cloudových služeb

https://journals.muni.cz/revue/article/download/4011/pdf

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rizika-smluv-o-cloudovych-sluzbach

Regulace IS/IT (Vladimír KLIMEŠ)

Jmenujte různé aspekty členění standardů, uveďte ke každé kategorii příklad z oblasti IS/IT. Co

to je SOX; Popište jeho cíl a dopad na IT. Diskutujte výhody a nevýhody standardizace v oblasti

řízení IT. Jaké jsou hlavní etapy při zavádění standardů do praxe? Dejte příklad a stručně

popište obsah tří mezinárodních norem využitelných pro oblast řízení IS/IT. Uveďte příklady

alespoň pěti interních útvarových standardů (útvar IS/IT) a popište jejich cíle.

Standardní informační systémy (Martin MAREK)

Definujte co je ERP systém a popište jeho vývoj. Jaké druhy ERP systému se rozlišují; uveďte

představitele. Vyjmenujte současné trendy ve vývoji ERP systémů; dva z nich si vyberte a popište

je podrobněji.

Úvod a modely řízení IS (Petr Jirák)

Definujte pojmy data, informace, znalosti, informační systém, informační technologie, aplikace,

informační management. Na příkladech populárních modelů pro řízení IS popište vývoj cílů

tohoto řízení. Co to je 3-dimenzionální pohled na management podle M. Klimeshe? Popište

různé dimenze řízení IS podle různých modelů/metodik (pyramidový model, ITIL, Cobit, EGIT).

 Jmenujte hlavní trendy ve vývoji IS/IT a jejich dopad na řízení IS/IT. Popište vývoj v chápání role

vedoucího útvaru IT (CIO).