DP BELUŠKO Adrián, Fakulta EIektrotechniky a Informatiky STU Bratislava

****************************

Piatok 19.3.2021 15,00-17,30 (2.5h) Poznamky z konzultacie
****************************
AGENDA:
1. JuPa posle zapis z konzultacie doc.DRAHOSOVI s tym ci suhlasi s postupom
2. JuPa kontaktuje doc. MAGDOLEN, SjF STU vo veci ziskania kontaktu na tim elektroauto STU
3. Na Google Disk boli nahrate dalsie veci – napr. ISO26262 [1], priklady HARA [2],
4. Zadanie SP [3] mame
5. Dalsie stretnutie piatok 23.4.o 15,00

[1] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\ISO_FDIS_26262 2018 FINAL DRAFT\
[2] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\
[3] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\__AGENDA\Screenshot_DP.png
****************************

****************************
SUMAR / ZAVERY:
****************************
— Diplomova praca sa zaobera koncepcnym a systemovym navrhom eletrickeho/hybridneho vozidla z pohladu funkcej bezpecnosti a standardu ISO26262:2018
— V prvej casti praca sa zaobera zakladnymi pojmamy z predmetnej oblasti,v druhej casti sa rozoberaju pracovne vystupy z koncepcnej faze. Tretia cast sa zaobera:
— variant A Navrh implementacie E-GAS monitoring konceptu pre nabijaciu jednotku vozdila [3][D0] – edukacny vyznam vystupu prace
— variant B Koncepcna analyza funkcnej bezpecnosti elektrickeho autonomneho/s vodicom vozidla STU podla vzorov [5] a [7] kapitola 6 a 7 –> ciel je navrhnut optimalnu architekturu s cielom zmiernit riziko tzv. fault stavov
— variant C Koncepcna analyza funkcnej bezpecnosti elektrickeho autonomneho vozidla – problematika SOTIF resers [6]

ZDROJE:
[1] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\E-GAS monitoring concept\
[2] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\__STUDY FSM & LiPo charger\
[3] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\__STUDY FSM & LiPo charger\BLOG STUDY LiP CHarger.txt
[4] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\__STUDY FSM & LiPo charger\D0_Attachment_0.pdf
[5] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\Master_Thesis_Neblet_Application_of_Functional_Safety_Standards_to_the_Electrification_of_a_Vehicle_Powertrain_2018.pdf
[D0] /* D0_Electric Vehicle Enhanced Range, Lifetime And Safety Through INGenious battery management — EU financovana studia EU ISO26262 (TOP zdroj)
[6] https://de.wikipedia.org/wiki/SOTIF
[7] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\Master_Thesis_Reinhofer_2015_Fail_operational_architectures_for_electric_propulsion_systems_2015.pdf
****************************

****************************
DETAILNA STRUKTURA PRACE:
****************************
UVOD
****************************
1. kapitola: Vymedzenie zakladnych pojmov z predmetej oblasti (30 stran)
****************************
1.1 Hnacie ustrojenstvo vozidla a jeho elektrifikacia
1.2 Standardy pre riadenie funkcnej bezpecnosti [2][3]
1.3 Standard funkcnej bezpecnosti ISO26262:2018 v automobilovej technike [1]
1.5 Koncepcny navrh automobilu z pohladu funkcnej bezpecnosti
— popis tzv. koncepcnej faze vyvoja [1][4] a standard J2980 [7]vymedzenie ASIL
1.6 Systemovy navrh automobilu z pohladu funkcnej bezpecnosti
— popis tzv. koncepcnej faze vyvoja [1][5]
1.7. SOTIF Safety Of The Intended Functionality

[1] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\Automotive_BOOKS\TOP FSM ROSS Functional Safety for Road Vehicles 2016.pdf
[2] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\Automotive_BOOKS\TOP FSM Safety Critical Systems Handbook_ A STRAIGHTFOWARD GUIDE TO FUNCTIONAL SAFETY.pdf
[3] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\Automotive_BOOKS\190518 Zvolavacky aut diplomovka L.BALCO\
[4] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\ISO_FDIS_26262 2018 FINAL DRAFT\NA052-00-32-08-01AK_N0259_259_ISO_FDIS_26262-3_E.pdf
[5] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\ISO_FDIS_26262 2018 FINAL DRAFT\NA052-00-32-08-01AK_N0260_260_ISO_FDIS_26262-4_E.pdf
[6] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\201210 STUDY FUSAF Safety goals electric and hybrid vehicles\Blog-zaznam reserse.txt
[6] [PRILOHA_1]
[7] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\J2980_Considerations_for_ISO_26262_ASIL_Hazard_Classification.pdf
****************************

****************************
2. kapitola: Analyticka cast – Pracovne vystupy z koncepcnej faze vyvoja elektrickeho/hybridneho vozidla z pohladu funkcnej bezpecnosti (20 stran)
****************************
— popis vystupov z koncepcnej faze
— pripadove studie HARA [1][2][3][4][5][7][13] a aj v norme [12]
— pripadove studie Safety Concept [8][9]

— prejst resers [1][PRILOHA_1]
— prejst adresare [10] (tento by mal byt prejdeny aj [1][PRILOHA_1])a [11]

[1] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\201210 STUDY FUSAF Safety goals electric and hybrid vehicles\Blog-zaznam reserse.txt
[2] [1][PRILOHA_1]
[3] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\201210 STUDY FUSAF Safety goals electric and hybrid vehicles\Hazard identification and safety goals on power electronics in hybrid vehicles.pdf
[4] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\Master_Thesis_Neblet_Application_of_Functional_Safety_Standards_to_the_Electrification_of_a_Vehicle_Powertrain_2018.pdf
[5] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\Master_Thesis_Reinhofer_2015_Fail_operational_architectures_for_electric_propulsion_systems_2015.pdf
[6] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\Functional_Safety_Concept_Design_of_Hybrid_Electric_Vehicle_following_ISO_26262_2020_06941120.pdf
[7] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\The_Functional_Safety_Analysis_and_Design_of_Dual_Motor_Hybrid_Bus_Clutch_System_2018_08690366.pdf
[8] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\201210 STUDY FUSAF Safety goals electric and hybrid vehicles\AUTOSAR_EXP_SafetyUseCase.pdf
[9] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\E-GAS monitoring concept\SCHAEFFLER SOURCE Standardized E-Gas Monitoring Concept for Gasoline and Diesel Engine Control Units ak-egas-v5-5-en-130705.pdf
[10] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\201210 STUDY FUSAF Safety goals electric and hybrid vehicles\
[11] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\
[12] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\J2980_Considerations_for_ISO_26262_ASIL_Hazard_Classification.pdf
[13] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\MASTER_THESIS_ECU with Safety Features for a Formula Student Electric Race Car based on FreeRTOS_2013.pdf
****************************

****************************
3. Navrhovo realizacna cast (10-20 stran)
****************************
— variant A Navrh implementacie E-GAS monitoring konceptu pre nabijaciu jednotku vozdila [3][D0] – edukacny vyznam vystupu prace
— variant B Koncepcna analyza funkcnej bezpecnosti elektrickeho autonomneho/s vodicom vozidla STU podla vzorov [5] a [7] kapitola 6 a 7 –> ciel je navrhnut optimalnu architekturu s cielom zmiernit riziko tzv. fault stavov
— variant C Koncepcna analyza funkcnej bezpecnosti elektrickeho autonomneho vozidla – resers [6]

[1] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\201210 STUDY FUSAF Safety goals electric and hybrid vehicles\Blog-zaznam reserse.txt
[2] [1][PRILOHA_1]
[3] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\201210 STUDY FUSAF Safety goals electric and hybrid vehicles\Hazard identification and safety goals on power electronics in hybrid vehicles.pdf
[4] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\Master_Thesis_Neblet_Application_of_Functional_Safety_Standards_to_the_Electrification_of_a_Vehicle_Powertrain_2018.pdf
[5] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\Master_Thesis_Reinhofer_2015_Fail_operational_architectures_for_electric_propulsion_systems_2015.pdf
[6] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\Functional_Safety_Concept_Design_of_Hybrid_Electric_Vehicle_following_ISO_26262_2020_06941120.pdf
[7] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\The_Functional_Safety_Analysis_and_Design_of_Dual_Motor_Hybrid_Bus_Clutch_System_2018_08690366.pdf
[8] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\201210 STUDY FUSAF Safety goals electric and hybrid vehicles\AUTOSAR_EXP_SafetyUseCase.pdf
[9] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\E-GAS monitoring concept\SCHAEFFLER SOURCE Standardized E-Gas Monitoring Concept for Gasoline and Diesel Engine Control Units ak-egas-v5-5-en-130705.pdf
[10] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\201210 STUDY FUSAF Safety goals electric and hybrid vehicles\
[11] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\
[12] c:\Users\Juraj\Documents\My_Drive\DP BELUSKO\EXAMPLES_of_HARA\J2980_Considerations_for_ISO_26262_ASIL_Hazard_Classification.pdf
****************************

****************************
ZAVER
****************************

****************************
BIBLIOGRAFIA
****************************

*/