MERACI PRIPRAVOK c.1, MERANIE c.31: Meranie teploty s termistorom typu NTC a snímačom TMP036, ŠR 2023/24

25 septembra, 2023 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka
LABORATÓRNE CVIČENIE č. 31 : Meranie teploty s termistorom typu NTC a snímačom TMP036
 
 
 Ciele merania  (Úlohy) : 
  a) Oboznámte sa s hardvérovým a softvérovým riešenia meracieho prípravku
  b) Vykonajte merania teploty vody pri jej rôznych hodnotách
  c) Stanovte koeficienty pre Steinhart-Hart model prevodovej charakteristiky použitého NTC termistora
  d) Stanovte koeficienty pre BETA model prevodovej charakteristiky použitého NTC termistora
  e) Overte lineárnu charakteristiku snímača teploty TMP036
POZNAMKA:
— u kazdeho merania/vypoctu  urobte chybovu analyzu a skontrolujte spravnost mikropocitacovym programom  vykonanych vypoctov 
 
 
Merací protokol:  
Sablona suboru WORD na Google Drive: …\Predmet_ELM_cvicenia\WORK_1 NEVEL Meranie teploty NTC a TM036\ELM_MP31_PANCIK_JURAJ.docx
Sablona suboru EXCEL – prilohy : …\Predmet_ELM_cvicenia\WORK_1 NEVEL Meranie teploty NTC a TM036\ELM_MP31_PANCIK_JURAJ PRILOHA.xlsx
 
 
Pokyny pre spracovanie meracieho protokolu : 
— Na zaklade nameranych udajov A. Hronca (IV.C)[1] bol vypracovany vzorovy meraci protokol [2] (subor WORD) s prilohou [3] (subor EXCEL).–
— detailnejsi postup pri priprave protokolov prejdeme na hodinach ELMc
— LINK na clanok so vzorovym  protokolom – pozor priebezne sa doplna /opravuje – podstatny je [2][3]
 
Zdroje:
[1] … \Predmet_ELM_cvicenia\WORK_1 NEVEL Meranie teploty NTC a TM036\elm č.31-32 meranie teploty A. Hronec 4.C.xlsx
[2] … \Predmet_ELM_cvicenia\WORK_1 NEVEL Meranie teploty NTC a TM036\ELM_MP31_PANCIK_JURAJ.docx
[3] … \Predmet_ELM_cvicenia\WORK_1 NEVEL Meranie teploty NTC a TM036\ELM_MP31_PANCIK_JURAJ PRILOHA.xlsx
 
 
 
Informačné zdroje: 
1. Wikipedia: Thermistor [1]
2. Dodavatel termistoru: NTC senzor teploty termistorový modul KY-013 [2]
3. Informacie o module KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE [3]
4. Interfacing NTC Thermistor with Arduino [4]
5. Elektricke zapojenie meracieho pripravku [5]
6. Zdrojovy kod programu pre meraci pripravok (platforma ARDUINO UNO)[6]
7. Popis postupu kalibracia termistora: Measure and Model a Thermistor [7], LOCAL [8]
8. Excel k bodu 7  s vypoctom koeficientov pre model Steinhart-Hart model [9]
9. On line kalkulacka pre vypocet koeficientov Steinhart-Hart modelu a BET Amodelu [10]
10. Datashet k TMP036 [11]  LOCAL: [12]
 
ZDROJE: 
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
[2]https://techfun.sk/produkt/ntc-senzor-teploty-termistorovy-modul-ky-013/
[3]https://arduinomodules.info/ky-013-analog-temperature-sensor-module/
[4]https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/interfacing-Thermistor-with-arduino
[5] …  \Predmet_ELM_cvicenia\1_NEVEL_Neranie_neelektrickych_velicin\WORK_1 Meranie teploty NTC a TM036\230822 MERACI PRIPRAVOK c.1 NTC Thermistor,TMP36  & LCD ver.A.pdf
[6] …  \Predmet_ELM_cvicenia\1_NEVEL_Neranie_neelektrickych_velicin\WORK_1 Meranie teploty NTC a TM036\sketch_230915_MER_1_NTC_Test.ino
[7] https://www.instructables.com/Measure-and-Model-a-Thermistor/
[8] …  \Predmet_ELM_cvicenia\1_NEVEL_Neranie_neelektrickych_velicin\WORK_1 Meranie teploty NTC a TM036\Measure-and-Model-a-Thermistor.pdf
[9] …  \Predmet_ELM_cvicenia\1_NEVEL_Neranie_neelektrickych_velicin\WORK_1 Meranie teploty NTC a TM036\Thermistor Modeling.xls
[10]https://thinksrs.com/downloads/programs/therm%20calc/ntccalibrator/ntccalculator.html
[11]URL https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMP35_36_37.pdf
[12]  …  \Predmet_ELM_cvicenia\1_NEVEL_Neranie_neelektrickych_velicin\WORK_1 Meranie teploty NTC a TM036\Datasheet TMP35_36_37.pdf

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.