ADM1ext Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování,KOMBI

V zimnom semestri nie sú žiadne povinnosti  

Písomná skúška z teórie :

  • CONNOLY,2009 – otázky z konca každej kapitoly

2. Seminárna práca z teórie I., bodov (zápočet) :

  • Vypracovanie odpovedí na otázku z jednej kapitoly z CONNOLY,2009 (seminárna práca, email : ADM1_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM1_Priezvisko_Meno.zip)

3. Praktická časť – projekt ,  (zápočet) :

  • Na základe zadania z CONNOLY,2009  :
    1. vytvoriť databázu “StayHome Online Rentals” v ACCESS-e a v MS SQL Server 2008R2 (alternatíva MS SQL 2012 CPT3,  DENALI server, ORACLE, MySQL …)- zadania viď. obrázok 2.4 v knihe str. 68-69, príloha E obsahuje kód DDL pre tri tabuľky
    2. Vytvoriť dotazy v ACCESS-e a pohľady v SQL podľa kap.3. CONNOLY.  Treba urobiť skripty  v SQL a aj dotazy umiestniť do súboru ACCESS (t.j. plny pocet 18 dotazov pre obidva DB systemy).(seminárna práca, email : ADM1ext_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM1ext_Priezvisko_Meno.zip – musí tam byť súbor pre ACCESS, musí byť súbor SQL)
    3. Lubo Lopušný :  pripravil data do DB OnLIne Rentals pre domácu úlohu  – ma ich v textovom súbore data_kap2_connolly.txt na FTP : PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.