Vitajte na stránke doc. Pančíka

13 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

Kontakt : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. , email : juraj.pancik [at] umb.sk Telefón: 048/4466623  Kancelária: č. 310 – nová budova Ekonomickej fakulty UMB Tajovského 10

Konzultácie : KONZULTAČNÉ HODINY V ZIMNOM SEMESTRI :  každá streda 13,00-15,00

  • Vzhľadom na veľký počet konzultácií je najefektívnejšie pre obidve strany dopredu sa ohlásiť emailom s témou konzultácie a dohodnúť si presný čas stretnutia.
  • Treba si doniesť pero, papier a kľúč USB.
  • Prosím nezháňate ma po chodbe a nepýtajte sa na mňa ak idete za mnou mimo konzultačných hodín – napíšte mi email odpoviem Vám rád a  rýchlo a bez zbytočného odkladu (mám „smartfón“ s online internetom)
  • Počas konzultačných hodín musím byť v kancelárii – môžte ma teda  dostihnúť aj na telefónom čísle na pevnej  linke 048/4466623

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.