ILP Leto 2012: Techniky a metody modelování požadavků

2 marca, 2012 | Posted by doc. Pančík in Bankovní institut,KOMBI
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS  
Typ předmětu povinný Doporučený ročník / semestr 1/2
Rozsah studijního předmětu 2/2 hod. za týden 4 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky P/K
Další požadavky na studenta  
V prezenční formě studia vypracování samostatné práce s využitím některého CASE nástroje pro datové, procesní a objektové modelování, dostupného v počítačové učebně BIVŠ.
Vyučující  
Doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc. (garant předmětu).
Stručná anotace předmětu  
Cíle předmětu:

Seznámit studenty s  problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE nástrojů (Computer Aided System Engineering), v souladu s nejnovějšími metodikami vývoje IS/IT.

Obsah předmětu:

 

 1. Základní principy použití nástrojů CASE, •CADE, •CAD, •CAM, •CIM a jaký je mezi nimi rozdíl?
 2. Metodiky, nástroje a techniky návrhů IS, v jednotlivých fázích životního cyklu projektu.
 3. Standardy BSP, IDEF, ISO, ARIS IDS Scheer, Jazyk UML.
 4. Přehled některých CASE nástrojů a jejich funkčnost z hlediska použití pro vyjmenované standardy.
 5. Vybrané metody a techniky modelování podnikových procesů.
 6. Postup návrhu datového modelu a jeho transformace do relačního SŘBD.
 7. Návrh aplikace v UML pomocí OO CASE nástroje.
 8. Referenční integrita a její návrh s využitím CASE nástrojů.
 9. Princip modelování procesů pomocí vybraného CASE nástroje a návrh jeho využití pro BPR
  (Business Process Reengineering).
 10. Repository CASE nástrojů – k čemu slouží. Metainformace.
 11. Reverse a Forward Engineering. Jaké jsou možnosti některých CASE nástrojů tyto operace provádět?
 12. Grafické nástroje (bez repository) pro procesní a datové modelování. Jejich možnosti využití při tvorbě IS.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

12/4

hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Celkem 12 hodin konzultačních přednášek a 4 hodin cvičení na počítačové učebně, vybavené CASE nástroji
pro datové, procesní modelování a pro OON podle UML. Výsledkem cvičení bude tvorba modelu podle skupinového zadání. 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
Literatura základní

 1. ŘEPA, Václav a kol.: Analýza a návrh informačních systémů, Ekopress 1999 ISBN 80-86119-13-0
 2. ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: Procesní řízení a modelování. 2. vyd. 2007. 288 s.
  ISBN 978-80-247-2252-8.
 3. MINIBERGER, Bohumil: Techniky a CASE nástroje vývoje IS. Obrazová část – prezentace přednášek. Dostupná z: https://is.bivs.cz/auth/el/6110/zima2010/M101TCN/?fakulta=6110;obdobi=33;kod=M101TCN

Literatura doporučená:

 1. Scheer, A.-W.: ARIS – Od podnikových procesů k aplikačním systémům. IDS Scheer ČR, Brno 2002, ISBN 80-238-4719-8
 2. MINIBERGER, Bohumil; SLAVÍK, Milan.: Kvalita dat informačních systémů z pohledu jejího procesního zabezpečení. Sborník příspěvků Mezinárodní konference: Liberecké informatické fórum, Technická univerzita v Liberci., str. 65-75. Liberec 2010, ISBN 978-80-7372-656-0

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.