MERACI PRIPRAVOK c.3, MERANIE c.33: Meranie sily digitálna váha

6 decembra, 2023 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka
 Ciele merania  (Úlohy) : 
  a) Oboznámte sa s hardvérovým a softvérovým riešenia meracieho prípravku
  b) Vykonajte merania hmotnosti pri rôznych hodnotách referenčných závaží pre mechaniku digitálnej váhy,  ktorá používa odporové snímače sily v mostíkovom zapojení. Použite referenčnú digitálnu váhu
  c) Kalibračným stanovte počiatočný offset „Offset“ [ADU]  a prevodovú konštantu digitálnej váhy vyjadrenú v jednotkách [ADU/g]
  d) Vyjadrite linearitu modelu prevodovej charakteristiky digitálnej váhy (závislosť výstupnej veličiny signálu zo snímača sily [ADU]  na vstupnej veličine (hmotnosť, [g] ) )
POZNAMKA:
— u kazdeho merania/vypoctu  urobte chybovu analyzu a skontrolujte spravnost mikropocitacovym programom  vykonanych vypoctov 
Merací protokol:  
Sablona suboru WORD na Google Drive: …\\Predmet_ELM_cvicenia\WORK_3 NEVEL Meranie sily digitalna vaha\\ELM_MP33_PANCIK_JURAJ.docx
Sablona suboru EXCEL – prilohy : …\Predmet_ELM_cvicenia\WORK_3 NEVEL Meranie sily digitalna vaha\\ELM_MP33_PANCIK_JURAJ PRILOHA.xlsx
Pokyny pre spracovanie meracieho protokolu : 
— Na zaklade nameranych udajov v tabulke [1] bol vypracovany vzorovy meraci protokol [2] (subor WORD) s prilohou [3] (subor EXCEL).–
— detailnejsi postup pri priprave protokolov prejdeme na hodinach ELMc
— vzorový protokol z laboratórneho merania je TU
Detailnejšie informačné zdroje:
  • [1] vzorovy inspiracny clanok na portali RANDOM NERD TUTORIALS
  • [2] detailnejsie k teorii snimacov sily
 
LITERATÚRA:

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.