Meranie č.34 : Meranie teploty s infračerveným teplomerom a odhad emisivity kovových povrchov

6 decembra, 2023 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka
 Ciele merania  (Úlohy) : 
  1. Oboznámte sa s hardvérovým a softvérovým riešenia meracieho prípravku – infračerveného bezkontaktného teplomeru s IR snímačom MELEXIS MLX90614
  2. S infračerveným (IR) teplomerom vykonajte merania teploty povrchu kovového objektu s rôznymi nátermi. Použite referenčnú IR termokameru.
  3. Na základe vlastných meraní odhadnite emisivitu povrchu kovovej nádoby s rôznymi povrchmi a vysvetlite rôzne hodnoty nameranej teploty IR bezkontaktnou metódou.
POZNAMKA:
— u kazdeho merania/vypoctu  urobte chybovu analyzu a skontrolujte spravnost mikropocitacovym programom  vykonanych vypoctov
 
Pokyny pre spracovanie meracieho protokolu : 
— Na zaklade nameranych udajov bol vypracovany vzorovy meraci protokol  (subor WORD) s prilohou [3] (subor EXCEL)
— detailnejsi postup pri priprave protokolov prejdeme na hodinach ELMc
Merací protokol:  
Sablona suboru WORD na Google Drive: …\Predmet_ELM_cvicenia\WORK_4 NEVEL Meranie teploty s IR snimacom\ELM_MP34_PANCIK_JURAJ.docx
Sablona suboru EXCEL – prilohy : …\Predmet_ELM_cvicenia\WORK_4 NEVEL Meranie teploty s IR snimacom\ELM_MP34_PANCIK_JURAJ PRILOHA.xlsx
Pokyny pre spracovanie meracieho protokolu : 
— Na zaklade nameranych udajov bol vypracovany vzorovy meraci protokol  (subor WORD) s prilohou [3] (subor EXCEL)
— detailnejsi postup pri priprave protokolov prejdeme na hodinach ELMc
—  vzorový protokol z laboratórneho merania je TU
 
LITERATÚRA:

[1]
MELEXIS, „MLX90614 family Datasheet Single and Dual Zone Infra Red Thermometer in TO-39,“ [Online]. Available: https://www.melexis.com/-/media/files/documents/datasheets/mlx90614-datasheet-melexis.pdf. [Cit. 16 12 2023].
[2] Wikipedia, „Thermopile,“ [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Thermopile.
[3] „Interface MLX90614 Non-contact Infrared Temperature Sensor with Arduino,“ [Online]. Available: https://lastminuteengineers.com/mlx90614-ir-temperature-sensor-arduino-tutorial/. [Cit. 16 12 2023].
[4] T. ELSO.SK, „Infračervený teplomer / Pyrometer bezkontaktný teplomer, infrared thermometer,“ [Online]. Available: https://www.elso.sk/sk/blog/technologie/ako-merat-infracervenym-teplomerom. [Cit. 19 12 2023].
[5] UNI-T, „UT300A+ dartasheet,“ [Online]. Available: https://www.2mtechnologies.sg/images/pdf/products/uni-t/thermometer/ut300a.pdf. [Cit. 16 12 2023].
[6] A. s. 0910. [Online]. Available: https://www.natri.sk/tovar/farba-aluksyl-0910-strieborna-80g. [Cit. 16 12 2023].
[7] A. v. f. c. 0199. [Online]. Available: https://colormania.sk/aluksyl-farba-na-vysoke-teploty&plu=23811.
[8] T. ELSO.SK, „Emisivita,“ [Online]. Available: https://www.elso.sk/sk/blog/technologie/emisivita. [Cit. 16 12 2023].
[9] V. Francois-Xavier, „Emisivita – dEfinícia a vplyv na bEzkontaktné mEraniE tEploty,“ 4 3 2016. [Online]. Available: https://www.linkedin.com/pulse/emisivita-defin%C3%ADcia-vplyv-na-bezkontaktn%C3%A9-meranie-francois-xavier/. [Cit. 16 12 2023].
[10] „Meranie stupňa emisivity ( E ),“ [Online]. Available: http://termokamery.net/index.php?route=product/category&path=61_68. [Cit. 16 12 2023].
[11] J. Gančev, „Emisivita a její vliv na odvod tepla,“ Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016.
[12] „Měření hustoty tepelného toku, emisivita materiálů,“ [Online]. Available: https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/030/.content/galerie-souboru/studijni-materialy/TechnickaMereni/Uloha5TepelnyTok.pdf. [Cit. 16 12 2016].
[13] ELSO.SK, „Tabuľka emisivít,“ [Online]. Available: https://www.elso.sk/sk/blog/technologie/tabulka-emisivity-materialov. [Cit. 16 12 2023].
[14] P. E. KOVŮ. [Online]. Available: https://eu.fme.vutbr.cz/file/vomm/2001.htm. [Cit. 16 12 2023].
[15] FLUKE, „Emissivity values of,“ [Online]. Available: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/3038318_6251_ENG_C_W.PDF.
[16] „Hodnoty emisivity běžných materiálů,“ [Online]. Available: https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/030/.content/galerie-souboru/studijni-materialy/TechnickaMereni/5_EmisivitaBeznychMaterialu.pdf. [Cit. 16 12 2023].

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.