Meranie č.35 : Meranie vlastností inerciálnej meracej jednotky (9 axis IMU)

25 marca, 2024 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

Ciele merania  (Úlohy) : 

  • Oboznámte sa s hardvérovým a softvérovým riešenia meracieho prípravku – 9 osová inerciálna meracia jednotka (IMU) so snímačom typu MEMS BNO 055. Vysvetlite zmerané a vypočítané veličiny poskytované týmto snímačom.
  • Vykonajte merania vlastností pohybu a dynamickej zmeny polohy objektu. Pre meranie použite koncový bod jednoduchého kyvadla ako zdroj pohybu.
  • Na základe vlastných meraní určite hodnotu dobu kyvu pri pohybe koncového bodu kyvadla.
  • Zobrazte získané časové rady vybraných veličín vhodným zobrazovacím sw nástrojom (napríklad on line nástroj CHART STUDIO od fy. PLOTLY

POZNAMKA:

— u kazdeho merania/vypoctu  urobte chybovu analyzu a skontrolujte spravnost mikropocitacovym programom  vykonanych vypoctov

Pokyny pre spracovanie meracieho protokolu : 

— Na zaklade nameranych udajov bol vypracovany vzorovy meraci protokol  (subor WORD) s prilohou [3] (subor EXCEL)

— detailnejsi postup pri priprave protokolov prejdeme na hodinach ELMc

Merací protokol (Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/19roGOVXPYTavLFDBc2j-iR7rXj5iAlNv?usp=sharing):  

Sablona suboru WORD na Google Drive: …Predmet_ELM_cvicenia\WORK_5 NEVEL Meranie s 9 axis IMU\ELM_MP35_PANCIK_JURAJ.docx

Sablona suboru EXCEL – prilohy : …Predmet_ELM_cvicenia\WORK_5 NEVEL Meranie s 9 axis IMU\ELM_MP35_PANCIK_JURAJ PRILOHA.xlsx

Pokyny pre spracovanie meracieho protokolu : 

— Na zaklade nameranych udajov bol vypracovany vzorovy meraci protokol  (subor WORD) s prilohou (subor EXCEL)

— detailnejsi postup pri priprave protokolov prejdeme na hodinach ELMc

—  vzorový protokol z laboratórneho merania je TU

LITERATÚRA:

Analog Devices. 2015. Accelerometer and Gyroscopes Sensors: Operation, Sensing, and Applications. [Online] 17. 3 2015. [Dátum: 25. 2 2024.] https://www.analog.com/en/technical-articles/accelerometer-and-gyroscopes-sensors-operation-sensing-and-applications.html.

ARDUINO Ltd. 2020. ARDUINO 9 Axis Motion Shield. [Online] 2020. [Dátum: 25. 2 2024.] https://docs.arduino.cc/hardware/9-axis-motion-shield.

Bharath University. 2023. Introduction to MEMS (Microelectromechanical Systems). [Online] 2023. [Dátum: 25. 02 2024.] https://www.bharathuniv.ac.in/page_images/pdf/courseware_eee/Notes/NE3/BEE026%20MEMS.pdf.

Blevins, Robert D. 2016. Formulas for dynamics, acoustics and vibration. s.l. : Willey, 2016. s. 119-120. ISBN 978-1-119-03811-5.

BOSCH Sensortec. . 2023. Smart sensor: BNO055 Integrated MCU + flash. Integrated sensor fusion. [Online] 2023. [Dátum: 25. 2 2024.] https://www.bosch-sensortec.com/products/smart-sensor-systems/bno055/.

Keim, Robert. 2018. Introduction to MEMS (Microelectromechanical Systems). [Online] 4. 12 2018. [Dátum: 25. 2 2024.] https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/introduction-to-mems-microelectromechanical-systems/.

PLOTLY. 2024. CHART STUDIO PLOTLY. [Online] https://en.wikipedia.org/wiki/Plotly, 2024. [Dátum: 25. 02 2024.] https://chart-studio.plotly.com/create/#/.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.