ELMt : Otazky na pisomku IV.C a IV.D

11 decembra, 2023 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

Pisomka ELMt. utorok  dna 12.12.2023

  1. Čo je náhodná chyba ?
  2. Čo je trieda presnosti (TP)
  3. Čo je magnetoelektrický jednosmerný prístroj, nakreslite jeho principiálnu schému.
  4.  Aká je schéma zapojenia bočníka k ampérmetru a aký je vzťah pre výpočet odporu bočníka ?
  5. Ako zväčšíte näpaťový rozsah voltmetra pomocou predradníku (nakreslite obrázok) a uveďte vzťah pre jeho výpočet ?

Pisomka ELMt. pondelok dna 11.12.2023 

  1. Čo je systematická chyba ?
  2. Čo je trieda presnosti (TP) ?
  3. Čo je magnetoelektrický jednosmerný prístroj, nakreslite jeho principiálnu schému. 
  4. Aká je schéma zapojenia bočníka k ampérmetru a aký je vzťah pre výpočet odporu bočníka ?
  5. Ako zväčšíte näpaťový rozsah voltmetra pomocou predradníku (nakreslite obrázok) a uveďte vzťah pre jeho výpočet ? 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.