Otázky na skúšku z M201SEM 1.2. 2013

24 januára, 2013 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené
  1. Nakreslite diagram tried ATM systému
  2. Nakreslite diagram aktivít pre výpis zostatku (BalanceInquiry)
  3. Nakreslite diagram aktivít pre výber hotovosti
  4. Nakreslite triedu BankDatabase s metódami, návratovými hodnotami a ich parametrami
  5. Nakreslite triedu Account s metódami, návratovými hodnotami a ich parametrami
  6. Nakreslite sekvenčný diagram modelujúci vykonávanie Výberu
  7. Nakreslite komunikačný diagram pre vykonávanie požiadavky informácia o zostatku

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.