SRI Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Strategické riadenie IS, KOMBI

Stretnutie 12.11.2011 : posledné stretnutie k tomuto predmetu SRI

Predmet SDP + DBB2:

Obsah a rozsah sme prešli s T.MAČEJOVSKÝ, D.HYBAČKOVÁ, Ľ.LOPUŠNÝ, T.GUBRIC (nebol), S.PILCH (nebol), S.HAMALIAR (viď. FTP adresár : ). Prosím ostatných kolegov (KLIMO, GUBÁNI, DUCHOŇ, MALÍKOVÁ, GUBRIC, PRVÁK, ŠVANTNER) aby urobili to isté a všetkých aby doplnili obsah a rozsah o literatúru 15 kníh a aby robili na písaní teoretickej časti.

Stretnutie 5.11.2011 :

Predmet SDP :
Všetci do budúceho stretnutia urobia obsah a rozsah DP do druhej úrovne + na koniec doplnia oficiálne zadanie DP

Stretnutie 15.10. 12011 : 

  • domáca úloha : každý pošle email s predmetom SRIS-Priezvisko_Meno a do neho uvedie po min. 3  okruhy z ŠZS pre predmety RPP a ZSI (okrem DBB), ktoré potrebuje doplniť alebo nie sú dobre pripravené. Viď. S.Straňákom pripravené okruhy na DBB – na A4 je všetko.  Na základe tohoto pridelíme seminárne práce. Z toho bude písomná skúška. Termín : budúce stretnutie 5.11.2011.
  • Na tomto stretnutí  5.11.2011 si rozdelíme seminárne práce a určíme si zdroje potrebné pre prípravu.
  • Zdroje okruhov sú aj na nasledovných miestach :
    • Okruhy na ŠZS na AR1011 sú na HDD : \PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\110513 BIVS MURIN STATNICE\
    • Vypracované okruhy V.MURIN a S.STRAŇÁK : ..\PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\
  • domáca úloha doc. PANČÍK: publikovať u neho sústredené okruhy z ZSI a RPP z akademického roku 2010/2012

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.