SYM Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Systémová metodológia,KOMBI

Predmet končí zápočtom a skúškou.

Hodnotenie predmetu :

  • skúška : kúška z jazyka UML z učebnice KANISOVÁ -MILLER : UML zrozumitelne (FTP : \KNIHY 2\KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne\). Otázky budú známe dopredu TU
  •  seminárna práca (zápočet) (termín odovzdania seminárnej práce sa neviaže na termín skúšky) :  v) Vytvorenie alebo opis hotového kódu v jazyku JAVA (alebo inom programovacom jazyku) alebo opis hotovej SW aplikácie (GMAIL, Outlook, … ). Použiť opis s využitím opisu požiadaviek, modelu UML či opisu algoritmu. Formálne dodržať požiadavky na seminárne práce BIVŠ. Poslať toto ako elektronický dokument v zip-e názov súboru SYM_Priezvisko_Meno.zip  a s predmetom SYM_Priezvisko_Meno. Zip bude obsahovať dokument Word a projektový súbor vo VISIO (alebo iný kresliaci program). Inšpirácia je uvedená TU (rozsah analýzy  bude menší).    V prípade vlastnej fungujúcej aplikácie verejne zavesenej na internete seminárnu prácu netreba vyhotovit.  Ústne vsvetlenie programu bude požadované podľa potreby.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.