BIVŠ Termíny skúšok – aktualizácia 17.12.2011

11 decembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Bankovní institut | Bankovní institut,KOMBI

Termíny skúšania si treba overiť na IS BIVŠ –  prosím, upozornite ma na nezrovnalosti v tabuľke dole a IS BIVŠ  .

 Na každú skúšku sa treba dopredu prihlásiť v IS BIVŠ.

1 Techniky a
metody modelování požadavku
B201TMM P Bc. 2. IT z,Zk sobotu 17.
decembra o 11,30 v P1
piatok
13.1.2012 o 10,00
2 Vývoj informačních
systemu
B201VIS P Bc. 3. IT z,Zk sobotu 17. decembra o
11,30 v P1
piatok 13.1.2012 o
10,00
3 Analýza dát a
modelování I
B201ADM1 P Bc. 3. IT z
4 Techniky a metody
modelování požadavku
B201TMM K Bc. 2. IT z,Zk sobotu 17. decembra o
11,30 v P1
piatok 13.1.2012 o
15,00
5 Vývoj informačních
systemu
B201VIS K Bc. 3. IT Zk sobota 17.12.2011 o
13:00 – 14,00 hod.
piatok 13.1.2012 o
15,00
6 Analýza dát a
modelování I
B201ADM1 K Bc. 3. IT x
7 Základy softwarového
inženýrství
M201ZSI K Mgr. 1. ITaM z,Zk piatok 20.1.2012,
15,00
sobota 28.1.2012,
9,00
8 Systémová metodologie M201SME K Mgr. 1. ITaM z,Zk sobota 21.1.2012,
15,00
piatok 27.1.2012,
15,00
9 Aplikační software M101ASW K Mgr. 2. ITaM z,Zk sobotu 17. decembra o
11,30 v P1
sobota 28.1.2012,
9,00
10 Strategické řízení informačních systémů M101SRS K Mgr. 2. ITaM Zk piatok 27.1.2012,
15,00
sobota 28.1.2012,
9,00
11 Databáze II M101DBM K Mgr. 2. ITaM z,Zk piatok 27.1.2012,
15,00
sobota 28.1.2012,
9,00
12 Diferenčná skúška M201IS1,2 K Mgr. 1. ITaM Zk piatok, 3.2.2011, o
7,30, bude stanovené poradie skúšania študentov
13 Seminár k dif.
Skúške
sobota 28.1.2012,
10,00

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.