TMM Prvy blok informacii ZIMA 2019

5 októbra, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka
 • Prezentacia studentov a elektronicky dotaznik :
 •  Úvod do  výučby :
  • predstavenie sa, kto je doc. Pančík
  • ziskanie email adries študentov a dohodnutie spôsobu komunikácie :
   • každý pošle na/po hodine email na email adresu juraj.pancik@ambis.cz s predmetom TMM_Prijmeni_Jmeno, do textu emailu uviest :
   • zamestnanie (študent, pracovník v obchode, IT manažér…)
   • IT záujmy (programovanie, web stranky, pozeranie YouTube, sociálne siete),
   • IT plány – čo by som sa chcel naučiť, čo by mi mala dať škola v oblasti praktického vzdelania
  • Informácie k predmetu TMM na www.drpancik.sk
  • Informácie k predmetu na USB kľúči (knihy a materialy) – prejdeme si jednotlivé adresáre a ich obsah
  • Podmienky ukončenia predmetu TMM a spôsob vykonania skúšky
  • Osnova teoretickej a praktickej časti predmetu TMM
 • Prednáška :
 • Analýza informačného systému ATM terminal : 
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\B101TMM Techniky a metody modelovani pozadavku\1_PREDNASKY TMM\150307-DEITEL-kap.12-ATM-ver.A.pptx
   • novšia verzia prednášky v powerpoint-e k teórii (UML analýza projektu ATM terminál)  je  TU
   • projekt ATM terminál pre MICROSOFT Visual Studio 2013  TU
 • Vzorové analýzy informačných systémov :
  • Analýza elektronickej registratúry BC Poláková (Správa a modelovanie požiadaviek zákazníka) , CD v prílohe – viď. Príloha 1 
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\B101TMM Techniky a metody modelovani pozadavku\1_PREDNASKY TMM\SEM2 Poziadavky/CD_BC_POLAKOVA.zip
  • UML analýza informačného systému BC Hamaliar (Možnosti použitia jazyka UML v návrhu informačných systémov )
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\B101TMM Techniky a metody modelovani pozadavku\3_STUDENTSKE PRACE\6_STUD_WORK_STARSIE/BC_Svatoslav_Hamaliar_UML.pdf
 • Ďalšie témy prejdené  na prenáške :
  • hľadanie kľúčového slova “UML” na pracovnom portáli www.profesia.sk, stav pracovných miest business analytics  na www.itjobswatch.co.uk
  • štúdium vzorových prác študentov :
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\B101TMM Techniky a metody modelovani pozadavku\3_STUDENTSKE PRACE
  • Analýza informačného systému pomocou UML “MIKROVLNKA”
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\B101TMM Techniky a metody modelovani pozadavku\3_STUDENTSKE PRACE\1_STUD_WORK_UML_MIKROVLNKA
  • dobré knihy o UML : bavíme sa o knihách
  • prípadové štúdie malých projektov kde sa využije prístup OOP, UML a je tam aj kód v jazyku JAVA TOP  JAVA Software_Development_Case_Studies_in_Java.pdf v adresári
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\4_KNIHY\KNIHY o UML\
  • Kniha o UML a SW inžinierstve : TOP-flazx-Object-Oriented-Software-Engineering-Using-UML-Patterns-and-Java–2010-0136061257.zip v adresári
   • \ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\4_KNIHY\KNIHY o UML\
  • výborné učebnice jazyka JAVA a C# :
   • DEITEL-Java-How-to-Program–9e-2012-0132575663.zip
   • Visual 2010 C# for Programmers DEITEL 0132618206.pdf

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.