TMM Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku
 1. Písomná skúška (skúška): KANISOVÁ, 2006, 50 bodov – POZOR : UML je modelovací jazyk založení na kreslení diagramov – okrem poučiek a definícií v texte knihy (text knihy má na boku “strunu”) sa naučte aj ako kresliť UML diagramy (a procesné diagramy). Je k dispozícii zoznam otázok a k nim vzorových odpovedí  TU
 2. Seminárna práca (zápočet): analýza dvoch informačných systémov –  50 bodov
  1. automat na kávu alebo výťah (viď. vzory http://www.sequencediagrameditor.com/sample_diagrams.htm), …ďalšie po dohode
  2. Sprostredkovateľňa opravy elektrospotrebičov podľa KANISOVÁ,2006
 3. pôsob dodávky seminárnej práce : elektronicky.  (názov priloženého zip súboru TMM_Priezvisko_Meno.zip) a predmet emailu musí byť  ( TMM_Priezvisko_Meno).
 4. Požiadavky na formálnu úpravu : Norma BIVš
  Použitý SW CASE  : Power Designer (Sybase) – po dohode aj iný.
 5. V spoločnom zipe treba zaslať aj projektové súbory (t.j. z Viso, EA či RM) a nielen súbory vo Worde (názov zipu TMM_Priezvisko_Meno.zip) a predmet emailu  ( TMM_Priezvisko_Meno)
 6. Súčasťouzip-u musia byť teda aj projektové súbory z nástroja CASE
 7. seminárna práca  musí pozostávať z opisu obidvoch informačných systémov (t.j. 2A a 2B) , špecikácia a podrobné zadanie  viď Podrobný opis  seminárnej práce

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.