Tvorba temat bakalarskych prac v AR 2024/25

1 novembra, 2023 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

KOMUNIKACE: 

Prosím, jestli chcete diskutovat napište mi email s předmětem Vašeho emailu: BP_VasePrijimeni_VaseJmeno

AGENDA A ČASOVÁ OSA: 

— témata BcP jsou předem dohodnuta mezi vyučujícím a studentem – není to zcela standardní postup, ale v podmínkách naší školy je reálný: vyučující zadá témata do is ambis prostřednictvím katedry v únoru 2024, vyučující vypíše témata bcp prostřednictvím is ambis a studenti se na ně pak přihlásí (do konce letního semestru 2024).
— na podzim 2024 budou témata dohodnuta podrobněji – t.j.dohodnou se  hlavní cíl BcP, dílčí cíle BcP atd.
— pro pohodlné praci na  tématu je dobré znát aplikační oblast nebo mít známou osobu v organizaci (oblast zájmu, předmět bcp) a/nebo mít data ke zpracování (např. v Excelu je mozne pouzit SQL  sample databázu AdventureWorks [2])
— BcP mohou být určeny i pro výukové účely – mohou to tedy být případové studie
pro referenci si prohlédněte závěrečné práce BcP v is ambis s IT zaměřením – například ty, kde byl vedoucím doc. PANČÍK, nebo ty, které jsou shromáždeny v adresáři našeho předmětu [1]
—  zde dole uvedene témata a jejich zadání nejsou konečná – žádný stres, prosím 🙂
— můžete se obrátit na kohokoli ve škole s žádostí o vedeni BcP s konkrétním tématem

ZÁVĚR: — důležité je myslet na to,že budu muset něco v rámci BcP delat a mám teraz čas promyslet si co a formulovat to – v tomto čase výberu i zlá formulace je vlastně správná informace (vím co nechci delat)

ZDROJE:

Tri bodky … predstavuje URL: https://is.ambis.cz/auth/el/ambis/zima2023/PBP_TMMP/um/

  • [1] …\0_AMBIS_Praha_2023.zip\0_AMBIS_Praha_2023\230906 AMBIS Praha Vzorove zaverecne prace\
  • [2] https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver16&tabs=ssms

ZÁVERY K PRVNÍ DISKUZE z 31.10. 2023
Č. Učo student
1. 68267 B., Daniel Projekt návrhu a nasazení IS v konkrétní organizaci (projekt = co, kdo, za kolik, do kdy …, tzv. technické a ekonomické zhodnocení)
2. 56966 B., Alina  —nebyla pritomna
3. 63278 G., Meruyert Analýza podnikových dat pomocí pivotních tabulek v excelu a výukové SQL  sample databázu AdventureWorks https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver16&tabs=ssms), alternativní tema: vyuziti nástroje  Microsoft PowerBI Desktop v analyze podnikovych dat
4. 68286 M., Islam Rizeni informani bezpenosti v malem nebo střednim podniku z pohledu legislativy cr (např. GDPR, ochrana osobních dat klientů, ochrana informačních aktiv… ).
5. 62076 M., Michal — nebyl pritomen
6. 62829 P., Kyrylo Vyuziti excel vba v male firme (reference vid Bcp OLga IVANOVA „Automatizace informačních systémů v prostředí malé firmy“ v archivu AMBIS https://is.ambis.cz/auth/th/fhvi7/Kod.pdf?lang=sk;info=1) alternative nastroj od Microsoft PowerBI Desktop
7. 63640 S., Evilina Využití ecxelu pro statistické zpracování podnikovych dat
8. 63754 S., Sanela Andriana Případová studie aplikace metod dataminingu (např. analýza tržního koše) v malých a středních podnicích – alternativa k Microsoft PowerBI Desktop
9. 62279 Š., Petr JIRA jako nástroj pro řízení projektů v malých a středních podnicích.
10. 64028 V., Ondřej Ekonomické a technické trendy v hardwarových a softwarových řešení pro malé a střední podniky (role cloudu, ekonomická analýza postavení hardwaru a softwaru apod. dostupnost A.P. a využití Google Spreadsheet)
11. 62538 V., Petra analýza a návrh is pro řízení stravovacích služeb (postačí: procesní model v BPMN, funkční a nefunkční požadavky, UC + scénáře případů užití, nemusí být třídní model a dynamické diagramy…. )
12. 62831 Z., Zeinep Analýza podnikových dat s využitím excelu data napr. z výukové SQL  sample databázu AdventureWorks) https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver16&tabs=ssms
13. 62547 Z., Vladimír Srovnávací analýza využití IS pro cestovní ruch (srovnávací analýza současného stavu služeb poskytovaných is v oblasti cr )

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.