VIS Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému

Došlé seminárne práce : 0:/PREDMETY/VIS/StudWork/

SEM11 12.12.2011 plán:

 • Prednáška :
  • kap.5 Rozhranie a dedičnosť (133 – 154)
  • kap.6 Genericita (155 – 166)
  • kap.7 Balíčky (167-176)
  • kap.8 Čísla a reťazce
 • Cvičenia :
 • Agenda :

SEM11 6.12.2011 :

 • Prednáška : venujeme sa predmetu ADM1
 • Cvičenia :
 • Agenda :

SEM10 29.11.2011 :  

 • Prednáška : venujeme sa predmetu ADM1
 • Cvičenia :
 • Agenda :

SEM9 22.11.2011 plán:

 • Prednáška :
 • Cvičenia :
  • opakovanie debagovania príkaldu str.123 – vysvetlenie a skúšanie či študenti naozaj rozumejú kódu
  • Otázky a cvičenia : vnorené triedy str.125
  • Výčtové typy , príklady EnumTest.java  a Planeta.java, Otázky a cvičenia : výčtové typy
  • Domáce čítanie : Anotácie, Otázky a cvičenia : anotácie
 • Agenda :

SEM8 15.11.2011:

 • Prednáška : ZAKHOUR,2007: kap.4  Triedy a objekty, pokračovanie
 • Cvičenia : Príklad na pochopenie objektov (str.101, obdĺžniky, str.119),  na pochopenie premennej triedy static () a zásobník celých čísiel ako príklad použitia nested vnorenej triedy (str.123)
 • Agenda : nemáme

SEM7 8.11.2011:

 •  Prednáška :  ZAKHOUR,2007: kap.4  Triedy a objekty, pokračovanie
 • príklady v súbore Priklady_java.zip z FTP ..\PREDMETY\VIS\SEM7 111108\
 • Cvičenia :
 •  Písomka z doteraz prebratej látky (otázky a cvičenia z knihy po 3. kapitolu)
 • Agenda :

 

SEM6 1.11.2011:  štátny sviatok

SEM5 25.10.2011:

 • Prednáška :  ZAKHOUR,2007: kap.4  Triedy a objekty
 • Cvičenia : ZAKHOUR,2007: kap.3, opakovanie a cvičenia
 • Agenda :

SEM4 18.10.2011:

 •   Prednáška :  ZAKHOUR,2007: Kap 3  Základy jazyka časť.2 Výrazy, príkazy a bloky a Príkazy riadenia toku
 •   Cvičenie : odovzdanie  oficiálneho zadania BC práce seminár k BC prácam http://www.drpancik.sk/?page_id=227
 •   Agenda :

SEM3 11.10.2011 :

 • Prednáška : ZAKHOUR,2007: Kap 3  Základy jazyka časť.1 Premenné a Operátory
 • Cvičenie : tvorba oficiálneho zadania BC práce seminár k BC prácam http://www.drpancik.sk/?page_id=227
 • Agenda : domáca úloha opakovanie ZAKHOUR,2007,  kap. 1,2 a 3

SEM2 4.10.2011 :

SEM1  27.9.2011:

 • Prednáška : ZAKHOUR,2007: Kap 1. Úvod, prvý program v JAVA
 • Cvičenie :  kontrola tém Bc prác v IS BIVŠ   seminár k BC prácam http://www.drpancik.sk/?page_id=227
 • Agenda :

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.