Zoznam otvorených otázok na skúšku z B201TMM a B201ADM

17 januára, 2013 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené

študenti B201ADM PREZ 

JAVA 7  kap.5

príklad UkazkaFronta.java (str. 178)

 1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaFronta.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
 2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
 3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
 4. opíšte prvky triedy Fronta (členske premenné, konštruktor, jednotlivé metódy)
 5. načo je dobrá fronta – voľne opíšte načo slúži
 6. opíšte podmienky vzniku hlásení – Fronta je plná a – Fronta je prázdná (za akých okolností sa realizujú)
 7. debageri nastavte zastavenie programu (breakpoint) a aj ho zastavte v mieste kde dochádza k  výpisu horeuvedených hlásení – vysvetlite príčiny zastavenia programu
 8. v kóde metódy char vyzvedni() vysvetlite existenciu a význam riadku:  return (char) 0;
 9. vysvetlite riadok kódu (main, prvý for  : velkaF.vloz((char) (‚A‘ + i));  prečo je tam nuté pretypovanie
 10. vysvetlite riadok kódu (main, druhý for :   if (zn != (char) 0) System.out.print(zn); )

UkazkaZobrazBity, str.202

 • ot: zostrojte dvojtriedny projekt
 • ot: overte vypisy na konzolu z programu pomocou programu calc (su 4, pozor na ten posledny)
 • ot: co robi kontruktor triedy ZobrazBity (ma parameter)
 • ot: co robi metoda zobraz – pouzit calc
 • ot: ukazte debagovanie volania metody zobraz (dat breakpoint do nej a oddebagovat jej volanie)

študenti B201ADM KOMBI a B201TMM PREZ a KOMBI

Otázky ku  kap. 4

UkazkaTridyNapoveda.java, str.143

 1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaTridyNapoveda.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
 2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
 3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
 4. Vysvetlite dôvod použitia nekonečnej slučky pomocu for – vysvetlite celkový  tok programu v metóde main()
 5. Vysvetlite význam a funkciu  výrazu  v podmienke WHILE   ( !objNapoveda.jePlatny(volba) )
 6. Opíšte triedu nápoveda – vysvetlite funkcie jej metód (návratová hodnota, názov, parametre)
 7. Vysvetlite význam a funkciu výrazu v IF (zn < ’1′ | zn > ’7′ & zn != ‘k’) v metóde jePlatny()

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.